IMG_9658
IMG_9658

הגבלות:

  • הטיסה לא מתאימה לנשים בהריון
  • גובה מקסימלי 2.0 מטר
  • משקל מקסימלי 110 ק”ג
  • ביצוע הטיסה מותנה במזג אוויר מתאים.
  • במידה ויהיו סגירות של חייל האוויר – הטיסה תידחה למועד אחר.
  • ניתן לשנות את מועד הטיסה עד 48 שעות מראש.

טייס ליום אחד – טיסה במשך 25 דקות ללא צילום וידאו

מידע נוסף