LSA אז"מ

בשנים האחרונות עבר הענף מהפכה. אז"מים רבים בנויים מחומרים מורכבים הקלים ממטוסים העשויים ממתכת, יש להם מנועים חזקים והם מאובזרים בציוד מתקדם הכולל צגי מחשב, טיס אוטומאטי, פרופלור בעל פסיעה משתנה, מצנח לחירום ועוד.

אמינות המטוסים האלה גבוהה מאוד. המשקל הנמוך והמנועים החזקים מעניקים להם ביצויים טובים יותר ממטוסים אחרים המשמשים בתעופה הכללית.
 
אז"מ יכול להמריא ולנחות בכל מקום שהטיס מחליט כי הוא בטוח לנחיתה או המראה ובכלל זה כבישים, שבילי עפר, דשא שדות ועוד. כל זאת מבלי לבקש אישור וללא הודעה מראש. הטיסה בעלת אופי חקלאי כלומר טיסה בגובה נמוך. למעט נתב"ג, הרצליה ושדה דב אז"מ יכול לנחות בכל מקום בו נוחת מטוס מהתעופה הכללית בהבדל אחד. אז"מ פתור מתשלום אגרות נחיתה.
 
מעבר ליכולת האז"מ לטוס בגובה נמוך, ללא בקרה (באזורים מסויימים) ולנחות בכל מקום רשאי אז"מ לטוס בנתיבים בהם טסים מטוסים מהתעופה הכללית כולל טיסות לחו"ל.
 
מחיר שעת טיסה הינו כרבע ממחיר שעת טיסה ממטוס בהגדר אוירון