רישיון מדריך טיסה מיועד לטייסים המעוניינים לעבוד כמדריכי טיסה. תנאי הסף לתחילת הלימודים הוא רישיון טיס מסחרי תקף וניסיון של 500 שעות טיסה לפחות.

על הטייס להיות בעל רמת טיסה גבוהה מאוד, ידע נרחב בנושא תעופה, זיקה בכל הקשור לנושא ואופי מתאים להדרכה.

 

כניסת מדריכים

דרישות:

  • 6 מבחני תיאוריה (ציון מעבר למבחני התיאוריה במקרה זה הינו 90).
  • 25 שעות טיסה מודרכת.
  • מבחן מעשי