נציג של חברת iFly ילווה אותך אישית במהלך קורס טיס פרטי לאורך כל השלבים עד להוצאת רישיון מתלמד ותחילת הטיסות.

 תנאי סף לרשיון טייס:

שלא כמו במבחני הקבלה הקפדניים אותם עורך חיל האוויר, בתעופה האזרחית כל אחד (כמעט) יכול להיות טיס. כדי להוציא רישיון טיס פרטי עליך לעמוד בארבעה תנאים בסיסיים:

  1. למבקש מלאו 17 שנה ביום הגשת הבקשה לרישיון
  2. המבקש קורא, מדבר ומבין עברית או אנגלית טכנית המקובלת בתעופה
  3. העדר הרשעות פליליות בחמש שנים שקדמו לבקשת הרישיון
  4. בריאות תקינה

  האישורים הדרושים לרשיון טייס:

  •  תעודה רפואית

תעודה רפואית מתאימה תקפה תלווה אותך מתחילת שלב הטיסות הראשוניות ועד לסיום הקריירה שלך כטייס. אנו נפנה אותך לרופא תעופתי מוסמך שיערוך בדיקה רפואית כללית וינפיק לך תעודה רפואית. את התעודה יש לחדש לרוב כל שנתיים.

  • רישיון מתלמד טייס

בעת הרישום  ללימודי הטייס בבית הספר תידרש להגיע עם תעודת זהות, שתי תמונות פספורט ואישור על תשלום האגרה. בית הספר יפעל מול מחלקת רישוי צוותי אוויר ברשות התעופה האזרחית אשר תעביר את הבקשה למשטרת ישראל, ולגורמים נוספים.

לאחר שתוגש בקשה לקבלת רישיון מתלמד ותונפק לך תעודה רפואית אפשר להתחיל לטוס…

 

בנוסף מומלץ לרכוש יומן טיסות. על כל טייס לנהל יומן טיסות, שבו עליו לרשום כל שעת הדרכה/טיסה. זמן טיסה יוכר כניסיון בטיסה לצורכי התקנות, רק אם נרשם ביומן הטיסות האישי.